EU Projects

Throughout this project, our company will realize certain tasks within the ICT Promotion Program which aims to stimulate the development of polish ICT industry. The main goal of the project is to promote Startup Development House on the international stage. By taking part in the project we are enabled to promote our brand on the prospective markets, which is to be conducted via certain initiatives:

 • I. Exhibiting during technological trade fairs:
  • 1. Gitex Technology 2018
  • 2. SXSW 2019
  • 3. IoTX the Big Data Show 2019
  • 4. IoT World 2019
  • 5. Pioneers Festival 2019
  • 6. Service Desk & IT Support 2019
  • 7. Gitex Technology 2019
  • 8. Slush 2019
 • II. Purchase of a consulting service in the preparation of entering the US market.
 • III. Participation in an outbound trade mission to the USA in 2019.
 • IV. Purchase of informational and promotional materials along with advertisement in the media.
 • V. Purchase of Polish Economy Brand promotional panel.

Find out more about ICT Promotion Program here: https://ict.trade.gov.pl/en/

Projekty Unijne

W ramach projektu, nasza firma zrealizuje określone zadania w ramach Programu Promocji sektora IT/ICT, który ma stymulować rozwój polskiej branży ICT. Głównym celem projektu jest promocja Startup Development House na arenie międzynarodowej. Biorąc udział w projekcie, będziemy promować naszą markę na perspektywicznych rynkach, co zostanie zrealizowane poprzez określone inicjatywy:

 • I. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo- wystawienniczych:
  • 1. Gitex Technology 2018
  • 2. SXSW 2019
  • 3. IoTX the Big Data Show 2019
  • 4. IoT World 2019
  • 5. Pioneers Festival 2019
  • 6. Service Desk & IT Support 2019
  • 7. Gitex Technology 2019
  • 8. Slush 2019
 • II. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek USA.
 • III. Udział w wyjazdowej misji gospodarczej do USA w roku 2019.
 • IV. Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych wraz z reklamą w mediach.
 • V. Zakup panelu promocyjnego MPG.

Dowiedz się więcej o Programie Promocji IT/ICT tutaj: https://ict.trade.gov.pl/en/